Fiyatlar

Şirketi kuracak olan ana başvuranın:

· Pasaport resimli sayfa (biyometrik) fotokopisi,
· Noter onaylı ve (İlgili kurumdan) Apostilli vekaletname,
· En son mezun olduğu okuldan Diploma veye Mezuniyet Belgesi
· Adliyeden alınacak Adli Sicil Kaydı ve Kaymakamlık veya ilgili Kurumdan alınacak olan Apostil belgesi

– Montenegro’da kurulacak şirketin ismi ve ana faaliyet alanı.

Danışmanlık Hizmeti Fiyat Listesi

Danışmanlık Hizmetimiz kapsamında yer alan hizmet başlıkları şu şekildedir;

Şirket Kurulumu ve Kurucu Oturum ve Çalışma İzni

  Yeminli Tercüme İşlemleri

  Şirket Kurulumu

  Diploma Denkliği

  Sağlık Sigortası

  Sağlık Kontrolü

  Turistik Sigorta

  Şirket ve İkamet Adres Bedelleri

  Kurumsal ve Bireysel Banka Hesapları

  Geçici Çalışma ve Oturma İzni

Eş ve 0-18 Yaş Çocuk için Oturum İzni

  Aile Birleşimi

  Yeminli Tercüme İşlemleri

  Sağlık Sigortası

  Sağlık Kontrolü

  Turistik Sigorta

  Geçici Oturma İzni

Şirket Ortakları, Çalışanlar ve
18 Yaş Üstü Çocuk Oturum İzni
İzni

  Yeminli Tercüme İşlemleri

  Sağlık Sigortası

  Sağlık Kontrolü

  Turistik Sigorta

 İkamet Adres Bedelleri

  Bireysel Banka Hesapları

  Geçici Çalışma ve Oturma İzni

Adımlar

Adım 1
Adım 2
Adım 3
Adım 4
Adım 5
Adım 6
Adım 7
Adım 8
Adım 9
Adım 10
Adım 11
Adım 12
Adım 13
Adım 14

Adım 1

Şirket Kayıt ücretlerinin ödenmesi

 
 

Şirket İsmi Uygunluğunun Kontrolü

Adım 2

Şirket Kayıt ücretlerinin ödenmesi

 
 

– Şirket İsmi için bir rezervasyon talebi
– Şirket İsmi rezervasyonunun tamamlanması
– Şirket Kayıt Belgelerinin Hazırlanması

Adım 3

Kayıt belgelerinin onaylatılması

 
 

Adım 4

CDA’ya gerekli bildirimlerin yapılması

 
 

Limited Şirket Kaydının Yapılması

Adım 5

Şirket kaydı başvurusunun yapılması

 
 

Adım 6

Tescil, Vergi ve KDV kayıt onaylarının alınması

 
 

Şirket Kaşesinin Yapılması

Adım 7

Şirket kaşesi başvurusunun yapılması

 
 

Adım 8

Kaşenin teslim alınması

 
 

Banka Hesabı Açılması

Adım 9

Banka hesabı sözleşmesinin yapılması

 
 

Adım 10

Banka hesabının açılması

 
 

Gerekli Ruhsatlar için Belediye Başvuruları

Adım 11

Faaliyete göre belediyeye ruhsat başvurularının yapılması

 
 

Piyasa Denetimi Kayıtları

Adım 12

Piyasa denetimine kayıtlarının yapılması

 
 

Vergi İdaresi Kaydının Yapılması

Adım 13

Kayıt belgelerinin gönderilmesi

 
 

Adım 14

Kayıt onayının alınması

 
 

– Yazarkasa Kaydının Yapılması
– Yazarkasanın mali kaydının yapılması